Podczas wrześniowych zajęć dzieci z grupy Słoneczniki poznały otoczenie, plan dnia oraz zasady panujące w grupie. Integrowały się poprzez wspólną zabawę oraz naukę. Chętnie brały udział w zajęciach i z ogromną radością spędzały czas na świeżym powietrzu.
Wspólnie z ciociami omówiły NOWY KODEKS PRZEDSZKOLAKA oraz zobowiązały się do przestrzegania ustalonych zasad. 

Przygotowała: p. Ewa Guziak, p. Sylwia Nicińska