Kadra Pedagogiczna Przedszkola

Dyrektor przedszkola –  mgr Ewa Kucharczyk

Grupa I ŻABKI

 mgr Kamila Banasiak – Wychowawca grupy, mgr Anna Augustyniak – Nauczyciel edukacji przedszkolnej, mgr Sylwia Nicińska – Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Oligofrenopedagog, mgr Marzena Michalak – Nauczyciel edukacji przedszkolnej. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Oligofrenopedagog.

Grupa II JEŻYKI

mgr Ewa Cieślik – Wychowawca grupy, mgr Monika Kiełbik – Nauczyciel edukacji przedszkolnej, mgr Urszula Pielużek –  Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Oligofrenopedagog.

Grupa III BIEDRONKI

mgr Joanna Zielińska – Wychowawca grupy, mgr Angelika Kraska – Nauczyciel edukacji przedszkolnej, mgr Izabela Żak – Nauczyciel edukacji przedszkolnej. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Oligofrenopedagog.

Grupa IV MOTYLKI

 mgr Marzena Pawełczyk – Wychowawca grupy, mgr Magdalena Polinceusz – Nauczyciel edukacji przedszkolnej, mgr Kinga Tarnawska – Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Pedagog specjalny.

Grupa V ANIOŁKI

 mgr Ewa Guziak – Wychowawca grupy, mgr Ewa Kucharczyk – Nauczyciel edukacji przedszkolnej.


Zajęcia dodatkowe:


Rytmika – mgr Grażyna Baranowska


Nauka gry na pianinie dla dzieci 6 letnich – mgr Grażyna Baranowska


Język angielski – mgr Anetta Łągwa


Szachy, warcaby – mgr Izabela Żak, mgr Urszula Pielużek


Religia – mgr Anna Cieślik


Gimnastyka korekcyjna – wakat


Robotyka – mgr Marzena Michalak, mgr Angelika Kraska


Logopedia – mgr Anna Madejak – Wężyk


Logorytmika – mgr Anna Madejak – Wężyk


Taniec – mgr Izabela Zakrzewska


Przedszkoliada – Ogólnopolski Program Zajęć Ruchowych z Piłkami