Kadra Pedagogiczna. Rok szkolny 2019/20

Dyrektor przedszkola –  mgr Ewa Kucharczyk
Grupa I STOKROTKI mgr Ewa Cieślik – Wychowawca grupy, mgr Marzena Pawełczyk – Nauczyciel edukacji przedszkolnej, mgr Wioletta Kopcik – Nauczyciel wspomagający. Oligofrenopedagog
Grupa II MAKI mgr Joanna Zielińska – Wychowawca grupy, mgr Angelika Kraska – Nauczyciel edukacji przedszkolnej, mgr Izabela Żak – Nauczyciel wspomagający. Oligofrenopedagog
Grupa III TULIPANKI mgr Sylwia Nicińska – Wychowawca grupy
Grupa IV SŁONECZNIKI mgr Katarzyna Ozga – Wychowawca grupy, mgr Ewa Guziak – Nauczyciel edukacji przedszkolnej
Grupa V FIOŁKI mgr Anna Augustyniak – Wychowawca grupy, mgr Urszula Pielużek – Nauczyciel wspomagający. Oligofrenopedagog
Grupa VI ANIOŁKI mgr Kamila Banasiak – Wychowawca grupy, mgr Marzena Michalak – Nauczyciel edukacji przedszkolnej.

Zajęcia dodatkowe: mgr Grażyna Baranowska – Nauczyciel rytmiki, mgr Ilona Wójcicka – Nauczyciel tańca z elementami baletu, mgr Anna Cieślik – Nauczyciel religii, mgr Wioletta Kopcik – Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, mgr Edyta Sadowska – Nauczyciel języka angielskiego, mgr Milena Łyźniak – Składowska – Logopeda