KOLEJNE PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Rady Rodziców kończącej kadencję w roku szkolnym 2017/18, a w szczególności Przewodniczącej p. K. Świąder oraz gratulujemy nowo wybranej Radzie Rodziców, obejmującej swój urząd na rok szkolny 2018/19, życząc satysfakcji i radości z podejmowanych działań na rzecz DOBRA DZIECI – NASZYCH DZIECI!

Dyrektor, Rada Pedagogiczna