BENEDICKT KIOGORA

Dzień dobry!

Chciałabym poinformować, że rodzina BENEDICTA  jest obecnie w stanie pokryć koszt dalszej edukacji. Toteż w imieniu jego, jak i całej misji dziękujemy za dotychczasowy Państwa wkład w jego naukę. Pozdrawiam serdecznie z Kithatu, Ewa Łuczak!

Dyrekcja Przedszkola SPSK wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom, Dzieciom oraz całym Rodzinom za DAR SERCA dla Benedicta Kiogora! 

Przedszkole SPSK w Piotrkowie Trybunalskim objęło Adopcją Serca dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej w Afryce – Nairobi. Siostry Misjonarki św. Rodziny, prowadzące misję w Nairobi, ze względu na biedę rodziców swoich uczniów, z otrzymanych pieniędzy na kształcenie, kupują im także ubrania, buty oraz karmią raz dziennie w szkole. Jest to gotowana fasola i kukurydza. Posiłek ten, stanowi często jedyny posiłek w ciągu dnia. Koszt kształcenia wynosi ok. 60 zł miesięcznie. Dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim Państwu, za przyłączenie się do tego szczytnego celu.

                                                                            Dyrektor, Rada Pedagogiczna

Czym jest Adopcja na Odległość dziecka z misji w Kenii w Kithatu prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny?

Adopcja na odległość to objecie modlitwą oraz pomocą finansową dziecka z Kenii. Adopcja obejmuje dzieci a czasami również ich rodziny by pomóc dziecku w jego prawidłowym rozwoju i edukacji. Dzieci są objęte również opieką medyczną a te poniżej 4 roku życia opieką dzienną na naszej misji. Poprzez Adopcję na Odległość adoptujący w żaden sposób nie staje się prawnym opiekunem dziecka, ani też nie może rościć do niego żadnych praw. Projektem Adopcji na Odległość objęte są dzieci  ze szkoły prowadzonej przez siostry jak również dzieci które uczęszczają do innych szkół a ich sytuacja rodzinna jest bardzo trudna i bez pomocy dzieci nie miałyby możliwości kontynuowania rozpoczętej nauki. Po otrzymaniu informacji od osoby pragnącej adoptować dziecko wysyłamy zdjęcie dziecka, krotką informację o nim oraz formę adopcji do wypełnienia i odesłania na podany adres mailowy. Wypełnienie formy i odesłanie jej oznacza ze dana osoba podjęła się adopcji danego dziecka.

Kto może objąć dziecko Adopcją na Odległość? Dziecko w Adopcję na Odległość może wziąść rodzina, osoba indywidualna, firma, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, klub, stowarzyszenie lub inna grupa pełnoletnich osób, która podejmie się opłacania nauki podopiecznego dziecka.

Jakie są koszty zaadoptowania jednego dziecka? Sytuacja materialna i potrzeby poszczególnych dzieci są różne. Roczny koszt pomocy wynosi 200$, wpłat można dokonywać w ratach. Przesłane fundusze są przeznaczone  na wszelkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: wyżywienie, ubranie, edukacja, opieka medyczna. Ewentualna nadwyżka funduszy z adopcji imiennej zostaje wykorzystana na potrzeby innych dzieci, które mogą nie być objęte adopcją a wymagają natychmiastowej pomocy, czy to w przypadku choroby dziecka, czy złego stanu dziecka, z powodu głodu czy tez naglej śmierci opiekunów.

Wszelkie zapytania na temat dzieci proszę kierować bezpośrednio na adres; e-mail:  adopcjakithatu@gmail.com      strona:  http://adopcja-kenia.blogspot.com/    Numer  telefonu: 00254 788220677 (Kenia sr. Dariana)   +48602780934 (Ewa Łuczak Polska)   Czy jest możliwa korespondencja z adoptowanym dzieckiem?

Jest możliwy kontakt listowny z dzieckiem, pod warunkiem ze list jest napisany w języku angielskim. Raz do roku staramy się  przekazać informacje o dziecku oraz jego zdjecie i wyniki szkolne. Co dwa lata odbywają się spotkania w Polsce na które zapraszamy rodziny adopcyjne.

Czy można wysyłać paczki? Ze względu na dobro dzieci nie polecamy wysyłania paczek. Koszty przesyłki niejednokrotnie przewyższają jej wartość. Poza tym na wiele towarów nałożone jest cło. Przy odbiorze paczki musimy wnieść dodatkową opłatę, często większą niż wartość paczki.

                                                                   Siostra Dariana