CO TO JEST MISJA SZKÓŁ SPSK ?


Integralny rozwój człowieka prowadzący do syntezy kultury i wiary. Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania. Współpraca z rodzicami jako pierwszymi wychowawcami.


Misję przedszkola katolickiego realizujemy poprzez:
  • codzienną modlitwę przed i po posiłku,
  • naukę pięknych modlitw i piosenek religijnych,
  • udział w Mszach Świętych i uroczystościach,
  • realizację treści z konspektów adwentowych i wielkopostnych,
  • organizację Wigilii przedszkolnych i wspólne łamanie się opłatkiem,
  • przygotowywanie Jasełek Bożonarodzeniowych,
  • organizacja oraz udział w konkursach, itp.