S T O W A R Z Y S Z E N I E   P R Z Y J A C I Ó Ł S Z K Ó Ł   K A T O L I C K I C H 42 – 207 Częstochowa,  ul. Łukasińskiego 24 tel.:  034/ 322 33 84,   e-mail:biuro@spsk.edu.pl  
Częstochowa, 25 czerwca 2021 r.   Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich! Kochani Uczniowie! Drodzy Rodzice!     „Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”. (Ps 136)   Dziękujmy Panu Bogu za kolejny rok szkolny, za kolejny rok nowych, czasem trudnych doświadczeń edukacyjnych. Dziękujmy za oddalanie się pandemii i pojawiający się na horyzoncie zarys normalnego życia.   Ten rok zupełnie inny niż lata poprzednie, zaznaczył się pracą zdalną, pracą hybrydową i wymagał od nas wszystkich, zarówno nauczycieli, uczniów, jak i  rodziców wzmożonego wysiłku. Dziękuję za wyjątkowy wkład pracy nauczycieli i wychowawców, za olbrzymi wkład nauczycieli i uczniów. Ponad półroczna praca z uczniami bez bezpośredniej relacji, bez  indywidualnego kontaktu, owocowała przekazem wiedzy, lecz nie zawsze dawała możliwość kształtowania umiejętności jej wykorzystania.   W szczególnej sytuacji znaleźli się uczniowie klas maturalnych i ósmoklasiści, dla których przygotowanie do egzaminów wymagało wyjątkowego hartu ducha i mocnych aktów woli. Wszyscy ufamy, że dołożone starania pozwolą na dokonywanie właściwych wyborów kolejnych etapów kształcenia.   Wielką trudnością w minionym czasie była praca wychowawcza. Jakże trudno było budować atmosferę szczerości i otwartości przez ekran monitora. Również uszanowanie prymatu osoby nad działaniem wymagało wielkich umiejętności wychowawczych. Brak bezpośredniej relacji między uczniami ograniczał kształtowanie postaw życiowych, a konieczna w wychowaniu synteza łagodności i stanowczości wychowawcy, nie zawsze mogła przejawić się na łączach internetowych. Dlatego tym większa moja wdzięczność, że pomimo trudności realizowaliście Państwo plan wychowawczo – formacyjny „Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch prawdy”.   Drodzy Nauczyciele, Kochani Uczniowie! Cieszymy się, że po wielkich trudach czasu nauki nadszedł czas wypoczynku wakacyjnego. Życzę zdrowych, bezpiecznych, radosnych wakacji. Niech będzie to wspaniały czas dla ducha i ciała, czas zachwytu nad stworzonym światem. Niech Bóg Wam błogosławi!            Maria Chodkiewicz   Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich