„Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna- więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.”

W 3 tygodniu września przedszkolaki z grupy „Słoneczniki” poznawały i utrwalały wiedzę o bezpieczeństwie na drodze oraz zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. 
W celu utrwalenia zdobytej wiedzy dzieci wybrały się na spacer po najbliższej okolicy przedszkola zwracając szczególną uwagę na znaki oraz ruch drogowy.
Opracowała p. Ewa Guziak, p. Sylwia Nicińska