W tym roku 2022/2023 grupa Pszczółki wzięła udział w projekcie” Mała fabryka eksperymentów”. Dzieci z zaciekawieniem brały udział w doświadczeniach. Dzięki temu projektowi dzieci doskonaliły swoją orientację w świecie, rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe, kreatywność. pomysłowość, a także umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.