Program formacji w szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na rok szkolny 2019/20

„Kim jest człowiek?… Ps.8

Cele: – zrozumienie prawdy o człowieku, – odkrycie prawdy o miłości Boga, – umocowanie chrześcijańskiej wizji człowieka

Założenia: Właściwa antropologia, tożsamość człowieka w kontekście właściwej antropologii (kim jestem, po co jestem – jaki jest sens mojego istnienia w świetle Objawienia w oparciu o: Słowo Boże, nauczanie św. Jana Pawła II, innych nauczycieli wiary i Program Wychowawczy SPSK).
  1. Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? – Ps.8 (a kim nie jest, fałszywe antropologie) – godność człowieka (z racji stworzenia, z racji przeznaczenia i umiłowania) – przymioty – człowiek w oczach Bożych – człowiek – ukochany grzesznik – słabość, klęska; a Bóg się troszczy – Program Wychowawczy 34
  2. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa – sprzężenie zwrotne (Boga nie można poznać bez poznania człowieka) – P.W. – odkupienie – cena miłości
  3. Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! – Watykan, 22. X. 1978r. Msza św. rozpoczynająca pontyfikat JP II (odpowiedź człowieka na wezwanie Chrystusa) – zaufanie – Jezu Ty się tym zajmij
  4. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich – małżeństwo – rodzina – Boży plan – Odkrycie Bożego Planu i moja odpowiedź – realizacja miłości – Program Wychowawczy
  5. Totus Tuus – Rola Maryi
  6. Misja głoszenia, posłanie – „Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym” – JP II. „Każdy chrześcijanin, włączony przez chrzest do wspólnoty Kościoła, jest powołany, by być misjonarzem i świadkiem. Być chrześcijaninem znaczy być misjonarzem – apostołem. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym!”.