Program formacji w szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na rok szkolny 2018/19

Napełnieni Duchem Świętym

Odkrywanie Osoby i Darów Ducha Świętego. Misja w mocy Bożego Ducha.

 
Wrzesień – Św. Stanisław Kostka – Patron młodych na dzisiejsze czasy – Jak pięknie przeżyć młodość.
Październik – Objawienia Maryi w Gietrzwałdzie na drodze do Niepodległości.
Listopad – Wielcy duchowi przywódcy 100-lecia Niepodległości – kardynał August Hlond, kardynał Adam Stefan Sapieha, św. Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński.
Grudzień – W mocy Bożego Ducha – z Darem Mądrości.
Styczeń – W mocy Bożego Ducha – z Darem Rozumu.
Luty – W mocy Bożego Ducha – z Darem Rady.
Marzec – W mocy Bożego Ducha – z Darem Umiejętności.
Kwiecień – W mocy Bożego Ducha – z Darem Męstwa.
Maj – W mocy Bożego Ducha – z Darem Pobożności.
Czerwiec – W mocy Bożego Ducha – z Darem Bojaźni Bożej.