Program formacji w szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na rok szkolny 2021/22


     Czas to miłość! Kardynał Stefan Wyszyński – wzór wierności i niezłomności.


  1. Wierność Bogu.
  2. Wierność Ojczyźnie.
  3. Wierność sobie – swojemu sercu, swej tożsamości, swoim wartościom.

Cel: Wierność Bogu: a) Kim jest Bóg? b) Wola Boża przychodzi do nas przez wydarzenia. c) W drugim człowieku spotykam Boga. d) Szkoła modlitwy (w tym Nowa Jakość Życia). e) Obecność Boga w stworzeniu. f) Maryja najlepszą Matką i drogą do Boga. g) Wychowanie do życia wiarą jako relacji z Bogiem i życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła.
Cel: Wierność Ojczyźnie: a) Miłość do Ojczyzny. b) Służba Ojczyźnie. c) Odkrywanie wiary i dziedzictwa chrześcijańskiego jako źródła kultury polskiej. d) Spotkania z samorządowcami. e) Życie dla ideałów i umiłowanie wartości. f) Wolontariat.
Cel: Wierność sobie – swojemu sercu, swej tożsamości, swoim wartościom: a) Uznawanie prawdy o sobie. b) Zakorzenienie wartości moralnych i etycznych, w celu realizowania w życiu codziennym. c) Wychowanie do miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie. d) Towarzyszenie uczniom na drodze odkrywania rzeczywistości własnego serca jako centrum osoby ludzkiej. e) Stawanie w prawdzie. f) Kształtowanie samodzielności w dążeniu do dobra.