Organizator konkursu: Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim.
Temat konkursu: „Moje najciekawsze zdjęcie z wakacji”
Cele konkursu: – poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie, – wdrażanie do obserwacji otaczającej przyrody, – kształtowanie gotowości do aktywnego uczestnictwa dzieci w życiu społecznym, grupie; – rozwijanie więzi z najbliższym środowiskiem „ małą ojczyzną” jak i innymi ciekawymi miejscami w Polsce i za granicą.
Zasady uczestnictwa:
 1. W konkursie mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.
 2. W konkursie mogą również brać udział dzieci, które w przyszłym roku szkolnym chciałyby uczęszczać do naszego przedszkola.
 3. Każdy z autorów może nadesłać jedno zdjęcie, które zostanie opublikowane na stronie przedszkola oraz Facebook.
 4. Zdjęcie powinno przedstawiać ulubione miejsce w którym przedszkolak spędzał wakacje lub ciekawą sytuację, niesamowite spotkanie itp.
 5. Zdjęcie można przesyłać na adres e – mail: przedszkolespsk.pt@op.pl z dopiskiem Konkurs „Moje najciekawsze zdjęcie z wakacji”, podając imię i nazwisko dziecka oraz telefon kontaktowy rodzica.
 6. Zdjęcie należy przesłać, najpóźniej do  do 25 września 2020r. do godz. 12.00.
Kryteria oceny: – oryginalność, pomysłowość, – zgodność pracy z podanym tematem
Głosowanie:
 1. Nadesłane fotografie będą opublikowane w dniu 28.09.2020r. na stronie Facebook przedszkola.
 2. W konkursie może głosować każdy – o wygranej będzie decydowała ilość reakcji pod zdjęciem uczestnika.
 3. Głosowanie rozpocznie się 28.09.2020r. i potrwa do 5.10.2020r. (tydzień).

Nagrody:
 1. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.
 2. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku.

Opiekun konkursu: p. Izabela Żak

Zapraszamy!