KONKURS „MOJE NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE Z WAKACJI” II EDYCJA   Organizator konkursu: Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim  
Temat konkursu: „Moje najciekawsze zdjęcie z wakacji”  
Cele konkursu: – poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie, – wdrażanie do obserwacji otaczającej przyrody, – kształtowanie gotowości do aktywnego uczestnictwa dzieci w życiu społecznym, grupie, – rozwijanie więzi z najbliższym środowiskiem „małą ojczyzną” jak i innymi ciekawymi miejscami w Polsce i za granicą.
Zasady uczestnictwa:
 1. W konkursie mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.
 2. W konkursie mogą również brać udział dzieci, które w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Każdy z autorów może nadesłać jedno zdjęcie, które zostanie opublikowane na stronie przedszkola oraz Facebook.
 4. Zdjęcie powinno przedstawiać ulubione miejsce w którym przedszkolak spędzał wakacje lub ciekawą sytuację, niesamowite spotkanie itp.
 5. Zdjęcie można przesyłać na adres e –mail: zdjeciezwakacji.piotrkow@gmail.com z dopiskiem Konkurs „ Moje najciekawsze zdjęcie z wakacji” podając imię i nazwisko dziecka oraz telefon kontaktowy rodzica.
 6. Zdjęcie należy przesłać najpóźniej do 01października 2021r. do godz. 12.00.
 7. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą rodzica/ prawnego opiekuna na publikację zdjęcia na Facebook Przedszkola SPSK.
    Kryteria oceny: – oryginalność, pomysłowość, – zgodność pracy z podanym tematem   Głosowanie:
 1. Nadesłane fotografie będą opublikowane w dniu 04.10.2021r. na stronie Facebook przedszkola.
 2. W konkursie może głosować każdy – o wygranej będzie decydowała ilość reakcji pod zdjęciem uczestnika.
 3. Głosowanie rozpocznie się 04.10.2021r. i potrwa do 8. 10.2021r. (tydzień).
  Nagrody:
 1. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.
 2. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku.