Żegnając listopad, Fiołki, w ramach projektu matematyczno- przyrodniczego „Las, dwa, trzy…”, miały okazję przekonać się czym jest ścieżka sensoryczna. Przygotowując ją i przechodząc po niej bosymi stópkami, utrwalały umiejętność przeliczania i porównywania, wzbogacały swe doświadczenia o nowe wrażenia dotykowe, słuchowe, wzrokowe, a nawet powonienia. Swymi spostrzeżeniami dzieliły się w rozmowach z rówieśnikami i wychowawcami, na koniec, stwierdzając, że podobne doświadczenie chciałyby powtórzyć w przyszłości z innymi materiałami przyrodniczymi.

  Początek ostatniego miesiąca 2019 roku, dzieci przywitały pisząc listy do Świętego Mikołaja. Wszystkie wiadomości wysłały samodzielnie podczas wizyty na poczcie. Przy tej okazji poznawały pracę listonosza i proces wędrówki listów, kartek i paczek od nadawcy do adresata.

  Kilka dni później wspólnie ubraliśmy naszą choinkę i umieściliśmy w sali świąteczne dekoracje, a naszą placówkę odwiedził odbiorca dziecięcych kartek, który wręczając upragnione upominki, życzył przedszkolakom, by zbliżające się Święta były dla nich piękne i radosne. Jego sylwetkę dzieci mogły bliżej poznać w czasie przedstawienia krakowskiego teatru Eden pt.” Legenda o Świętym Mikołaju Biskupie”. Dzięki spektaklowi, w przededniu Świąt, dzieci przypomniały sobie, że istotne są nie tylko wyczekiwane prezenty, ale i umiejętność pomagania sobie nawzajem i dzielenia się z innymi, choćby samemu miało się niewiele. To przesłanie z pewnością towarzyszyło wszystkim tym, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowania naszego corocznego kiermaszu przedświątecznego, a przede wszystkim w wykonanie świątecznych kartek w ramach akcji „Zostań Aniołem oddziału onkologicznego”, które są według nas, bardzo szczególnym darem serca, darem mającym wywołać na dziecięcej buzi uśmiech nadziei i wiary. Dziękujemy w imieniu dzieci.

  Ważnym wydarzeniem była dla nas niedawna uroczystość pasowania na przedszkolaka, w której wzięły udział dzieci przyjęte do naszej grupy w tym roku szkolnym. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w specjalnej relacji  uroczystości. Serdecznie zapraszamy.

  Żegnając się z przedszkolakami na czas przerwy świątecznej, tradycyjnie zorganizowałyśmy w grupach wigilijny posiłek. Fiołki, jak i inne dzieci, przyjęły życzenia od Pani Dyrektor Ewy Kucharczyk oraz swych wychowawczyń, podzieliły się opłatkiem i zasiadły przy poczęstunku przygotowanym przez kilka mam naszych przedszkolaków. Klimat naszego „spotkania” wzbogaciło wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz rozmowy o tym, jak dzieci mogą pomagać rodzicom w domowych przygotowaniach do  Świąt.

Doceniając współpracę z mamami naszych Fiołeczków, pragniemy podziękować za pomoc w przygotowaniu Wigilii grupowej mamie Kasi, Iva, Bartusia, Soni, Miłoszka i Konradka S.

Przygotowała mgr Anna Augustyniak