S T O W A R Z Y S Z E N I E P R Z Y J A C I Ó Ł S Z K Ó Ł K A T O L I C K I C H Częstochowa, 31 sierpnia 2021 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice! „ (…) czas to miłość!” Te słowa Prymasa Tysiąclecia wprowadzają nas w nowy rok szkolny 2021/2022, jako słowa kluczowe, a zarazem tytułowe tegorocznego planu wychowawczo – formacyjnego realizowanego w szkołach i przedszkolach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej dziękujemy Bożej Opatrzności i św. Józefowi – Patronowi Roku, za możliwość rozpoczęcia roku szkolnego w trybie stacjonarnym. Ten nowy dany nam czas będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego długo oczekiwana beatyfikacja odbędzie się 12 września br. w Warszawie. Prymas Tysiąclecia, człowiek niezwykłej wiary, wielki kapłan i mąż stanu, który mocą Bożego Ducha i swoją niezłomnością, światłym myśleniem i mądrością działania, stał się przyczyną zmiany kierunku historii polskiego narodu i całej Europy. Słowa tytułowe programu wychowawczo – formacyjnego zostały zawarte w wypowiedzi Prymasa – nauczyciela narodu 15 sierpnia 1979 r. na Jasnej Górze i brzmiały: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! (…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. W innym momencie powiedział: „O wartości życia rozstrzygają nie czyny, choćby wielkie, ale miłość, choćby mała”. Drodzy Nauczyciele! Niech w rozpoczynającym się nowym szkolnym czasie Wasze serca będą nadal otwarte na przyjęcie wychowanków, byście mogli z radością poprowadzić ich po ścieżkach wiedzy, wiary i mądrości. Niech nadzieja wypełnia Wasze serca i umysły, a cytując Prymasa Tysiąclecia pamiętajcie, że „Bóg każdemu człowiekowi udziela się na miarę jego powołania i zadania osobowego, które dany człowiek ma wypełnić”. Kochani Uczniowie! Mądrość i wiedza to wielkie rzeczy, a przywołując słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Każda wielka rzecz musi kosztować i musi być trudna, tylko rzeczy małe i liche są łatwe”, a „Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”. Życzę Wam, by nowy rok szkolny, trud nauki i pracy był owocny dla każdego z Was, byście mogli rozwijać swoje talenty i dalej kształtować swoje umiejętności. Podejmijmy więc wszyscy na nowo troskę o własny rozwój, o rozwój integralny w każdej sferze osobowości duchowej, intelektualnej, moralnej, fizycznej i społecznej. Niech napotykane trudności nas umacniają, a radości codziennego dnia szkolnego wzmacniają nadzieję, zagłębiając nas w prawdzie i miłości. Niech wielki Polak Stefan Kardynał Wyszyński, który w trudnych czasach 1953 r. określił się: „Wszystko postawiłem na Maryję”, będzie dla nas w tym roku wzorem wierności, niezłomności i zawierzenia Maryi. Prośmy Matkę Bożą Niepokalaną – Patronkę Stowarzyszenia, by wyprosiła dla nas łaskę zdrowia duchowego i fizycznego, łaskę wzrastania w Prawdzie i Miłości. Szczęść Boże na nowy rok szkolny! P R E Z E S Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz